MENU

Ogólne warunki sprzedaży

Artykuł 1: Wstęp i kontakt

1.1 Wstęp
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do relacji między spółką Edenly SA, Route de Frontenex 86 Bis, 1208 Genève, Szwajcaria, z kapitałem 100 000 CHF  (określanej dalej jako „My”) a każdą osobą odwiedzającą witrynę internetową www.edenly.com lub dokonującą zakupów za pośrednictwem tej witryny (określanej dalej jako „Państwo”).
Każdy internauta może zapoznać się z ogólnymi warunkami sprzedaży w witrynie internetowej www.edenly.com (zwanej dalej „Witryną”). Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie. Stosuje się warunki aktualnie obowiązujące w Witrynie w dniu składania zamówienia.
 
1.2 Kontakt
Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami, nasze dane kontaktowe są następujące:
- telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–19.00 (London time):

00 44 (0)20 3445 0980 (cena za połączenie lokalne)

- przez e-mail: [email protected]

- za pomocą formularza: Skontaktuj się z nami
 
Dyrektor publikacji Edwin Suzor, Edenly SA, Route de Frontenex 86 Bis, 1208 Genève, Szwajcaria
Hosting Witryny: Internet-fr SA, 2-12, chemin des Femmes, 91886 Massy Cedex, FRANCJA
 
 

Artykuł 2: Umowa

2.1 Warunki składania zamówienia
- Klient oświadcza, że jest osobą fizyczną, mającą co najmniej 18 lat i zdolność prawną lub posiada zezwolenie rodziców na złożenie zamówienia w Witrynie.
- Klient działa na własny rachunek.
- Klient akceptuje bez zastrzeżeń ogólne warunki sprzedaży.
Jeżeli jeden lub więcej z tych trzech warunków nie są spełnione, klient nie może złożyć zamówienia za pośrednictwem niniejszej Witryny.
 
2.2 Zamówienie
Po złożeniu zamówienia przesyłamy klientowi e-mail potwierdzający. Następnie kontaktujemy się z klientem telefonicznie. Na dalszym etapie informujemy klienta o wysyłce produktów.
 
Do zamówienia dołączamy fakturę wystawioną na klienta.
 
 

Artykuł 3: Cena, dostępność, dostawa i opłata celna

3.1 Cena
Ceny wyświetlane w naszej Witrynie są wyrażone w euro i są cenami brutto zawierającymi wszystkie opłaty francuskie (VAT europejski i inne mające zastosowanie opłaty), w tym udział w kosztach doręczenia, koszty obsługi zamówienia i wszelkie koszty opakowania, w tym kasetek, w którym wysyłamy każdy zamówiony wyrób jubilerski.
 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany naszych cen w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Produkty zamówione są fakturowane zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie rejestracji zamówienia.
Pomimo naszych wysiłków może się zdarzyć, że szereg produktów w naszej Witrynie zawiera błędną cenę. W takim przypadku klient otrzyma od nas odpowiednią informację, a zamówienie zostanie anulowane, chyba że klient zgodzi się zrealizować zamówienie według nowej ceny.
 
„Ceny sklepowe” wyświetlane w naszej Witrynie odpowiadają cenom identycznych produktów odnotowanym w sklepach we Francji lub cenom, które naszym zdaniem zostałyby zaproponowane za podobny produkt w sklepie we Francji według naszych metod wyceny. W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za cenę orientacyjną.
 
3.2 Dostępność i dostawa
Informujemy o standardowej dacie dostawy w Witrynie, na stronie każdego produktu. Data ma charakter orientacyjny. W razie spóźnienia w stosunku do zapowiedzianej daty skontaktujemy się z klientem e-mailem lub telefonicznie, jak tylko będziemy mieli taką informację.
W razie zmiany rozmiaru lub referencji po wstępnym zatwierdzeniu i opłaceniu zamówienia data dostawy podana podczas zakupu i na koncie klienta nie obowiązuje i zostanie ponownie oszacowana przez dział obsługi klienta po uwzględnieniu zmiany zamówienia. W żadnym razie nie gwarantujemy dostawy w dniu przypisanym do pierwotnego zamówienia, ponieważ zmiana referencji lub rozmiaru prowadzi do opóźnienia zwykłego procesu wytworzenia i dostawy.
 
W razie wyboru metody płatności czekiem, przelewem lub telefonicznie zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu płatności, a data dostawy przesunie się o ten okres.
 
Jeżeli, pomimo naszych wysiłków, produkt nie może zostać dostarczony, poinformujemy o tym klienta jak najszybciej e-mailem lub telefonicznie, a zamówienie zostanie anulowane bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty innej niż zwrot wartości zamówienia.
 
3.3 Opłaty celne we Wspólnocie Europejskiej
Zamówienia są wysyłane z Francji, co oznacza, że na terytorium Wspólnoty Europejskiej nie stosuje się żadnych opłat celnych.

3.4 Opłaty celne obowiązujące dla krajów spoza Wspólnoty Europejskiej
Dostawy poza obszar Wspólnoty Europejskiej podlegają opłatom lokalnym, opłatom celnym i opłatom pobieranym w urzędach celnych. Istnieje możliwość opłacenia takich opłat z góry z wyjątkiem wyboru kraju, w którym odbiorca paczki ma obowiązek je uiścić. W przypadku tych krajów nie można przewidzieć dokładnego kosztu całkowitego tych opłat.W następstwie złożonego przez klienta wniosku o anulowanie zamówienia już wysłanego i poddanego ocleniu Edenly zwraca wartość zamówienia po potrąceniu poniesionych kosztów. Edenly nie zwraca opłat i podatków, nawet jeżeli zostały pobrane z góry. Zapraszamy klientów do kontaktu w celu uzyskania informacji na temat procedury zwrotu tych kosztów od organów celnych.Odmowa zapłacenia podatków lokalnych, opłat celnych lub opłat pobieranych w urzędach celnych wiąże się z odesłaniem zamówienia we Francji i anulowaniem zamówienia. Koszty poniesione z tego tytułu są potrącane od kwoty zwrotu.
 
 

Artykuł 4: Płatność

4.1 Dostępne sposoby płatności
Klient może dokonać płatności kartą kredytową Visa/Mastercard, czekiem, przelewem bankowym, systemem Paypal, Facily Pay lub telefonicznie.
Informacje potrzebne do dokonania płatności (adres, kwota, tytuł itp.) są podane na stronach potwierdzenia zamówienia. Należy się do nich dokładnie zastosować, aby zamówienie zostało zrealizowane.
 
4.2 Odmowa płatności i anulowanie zamówienia
Ze względów bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo odrzucenia płatności i anulowania zamówień:
- w przypadku kart wydanych przez banki mające siedzibę poza Unią Europejską,
- w przypadku czeków innych niż czeki w euro wydane przez bank mający siedzibę poza Unią Europejską,
- w przypadku przelewów pochodzących z banków mających siedzibę poza Unią Europejską,
- w przypadku nieoznaczonego adresu dostawy, do hoteli lub do skrytek pocztowych.
- jeżeli nie jesteśmy w stanie skontaktować się z osobą, która złożyła zamówienie,
- w razie wszelkich wątpliwości co do zasadności zamówienia.
 
 
 

Artykuł 5: Zwrot zamówienia i zwrot różnicy

5.1 Sytuacje, w których zwrot zamówienia jest możliwy
Zwrot zamówienia w celu otrzymania zwrotu pieniędzy jest możliwy w trzech sytuacjach:
- Prawo do rezygnacji z zakupu w ciągu czternastu (14) dni przewidzianych prawem bez konieczności podawania powodu.
- W razie dostarczenia artykułu niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego podczas transportu.
- Do 30 dni po dostawie zapewniamy możliwość zwrotu zamówionych produktów, jeżeli nie spełniają Państwa oczekiwań, i oferujemy zwrot pieniędzy lub dostosowanie rozmiaru. Po upływie 30 dni, zostaniesz poproszony o uregulowanie kwoty 40€ za dobranie rozmiaru twojej biżuterii.
 
Przy zamówienia kilku produktów, 14-dniowe powiadomienie o rezygnacji z zakupu zaczyna biec dopiero po otrzymaniu ostatniego dostarczonego produktu. Zwrot nie dotyczy produktów spersonalizowanych na indywidualną prośbę (produkty, które były przedmiotem prośby o konkretną wycenę) oraz produktów, które były już przedmiotem wymiany lub w których dopasowywano rozmiar. Niestandardowej biżuterii pod zamówienie (biżuterii będącej przedmiotem prośby o określoną wycenę) nie można zwrócić ani wymienić. Można tylko zmienić rozmiar maksymalnie o 2 i tylko za zgodą naszego atelier.

W niektórych przypadkach, na wcześniejszą prośbę, ponowna wymiana może zostać zaakceptowana. W tym przypadku pobrana zostanie kwota 40 € aby przywrócić biżuterię do stanu sprzed zakupu i na wydatki administracyjne.

Biżuteria, na której został umieszczony grawer oraz produkty Create, nie są uważane za biżuterię niestandardową. Są one zatem odbierane ciągu 30 dni w celu wymiany, zwrotu lub dopasowania rozmiaru w, zgodnie z warunkami umowy.
 
5.2 Warunki akceptacji zwrotu
Do 30 dni po dostawie zapewniamy możliwość zwrotu zamówionych produktów, jeżeli nie spełniają Państwa oczekiwań, i oferujemy zwrot pieniędzy lub dostosowanie rozmiaru.
Akceptujemy zwrot w następujących trzech przypadkach:
- klient musi nas powiadomić telefonicznie lub drogą elektroniczną i postępować dokładnie zgodnie z procedurą zwrotu, którą podamy w e-mailu. Zamówienia zwrócone do naszej siedziby w Genewie zostaną odrzucone ;
- produkty należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, w stanie kompletnym (opakowanie, kasetka, instrukcje itp.), bez śladów używania, wraz z kopią oryginalnej faktury zakupu oraz certyfikat GIA w przypadku przedmiotowych diamentów. Jeżeli produkty będą niekompletne, zniszczone, uszkodzone lub brudne, Edenly może odmówić zwrotu całej kwoty zamówienia. Za przywrócenie do stanu pierwotnego wyrobu brudnego lub zarysowanego pobrana zostanie opłata w wysokości 40 EUR.
- nasi eksperci muszą potwierdzić, że produkt, a zwłaszcza oprawka i diament albo diamenty, jest całkowicie zgodny z produktem wysłanym, bez śladów zmian, uszkodzeń lub jakichkolwiek interwencji.
­ klient musi pokryć koszty zwrotu.


Formularz rezygnacji

(Jeżeli klient zamierza skorzystać z prawa zwrotu, może uzupełnić niniejszy formularz i przesłać go nam e-mailem.)

Adres do zwrotów i obsługi posprzedażowej

EDENLY SAV C/O TEMIS
Numer zamówienia:
31-53 rue Blaise Pascal
93600 Aulnay-Sous-Bois
FRANCE

FOR SWITZERLAND ONLY

VERON GRAUER C/O EDENLY
Bâtiment Fret Cargo
P.O. BOX 1047
20, Voie-des-Traz
1211 Genève 5 Aéroport
SUISSE

Niniejszym korzystam z prawa do odstąpienia od umowy zakupu produktu
nr referencyjny:
Numer zamówienia:
Otrzymanego dnia:
Nazwisko kupującego:
Data

 
5.3 Zasady zwrotu
Zwrotu pieniędzy dokonujemy w ciągu 14 dni od zwrotu produktów. Kwota zwrotu zostaje pomniejszona o wszelkie zniżki, promocje lub bony zakupowe, z których klient korzystał podczas składania zamówienia.
Termin zwrotu biegnie od daty otrzymania przez nas towaru.
Klient otrzyma zwrot czekiem bankowym, przelewem lub zwrot na kartę bankową w zależności od wybranego przez nas sposobu płatności, wyłącznie na rzecz osoby, która dokonała płatności.
 
5.4 Zwrot różnicy
Jeżeli w ciągu 15 dni po zakupie dokonanym w naszej witrynie znajdą Państwo na francuskiej stronie internetowej lub we francuskim sklepie taki sam produkt, zwrócimy Państwu różnicę w cenie, o ile spełnione zostaną poniższe warunki.
 
Produkt musi mieć następujące cechy:
- dokładnie ten sam wzór,
- ta sama lub wyższa waga złota, jakość złota, waga diamentu i jakość diamentu,
- gwarancja na okres co najmniej jednego roku, włącznie z ewentualną ceną dostawy i wszelkimi obowiązującymi opłatami,
- produkt jest bezpośrednio dostępny, bezwzględnie nowy i tańszy.
 
Cena produktu jest ceną publiczną brutto bez wyjątkowych obniżek typu bon podarunkowy, promocyjny kod rabatowy lub inny rodzaj pojedynczej operacji promocyjnej taki jak czyszczenie zapasów lub wyprzedaż.
 
Oferta nie dotyczy produktów sprzedawanych przez internet przez witryny licytacyjne lub zamieszczające ogłoszenia osób prywatnych lub dostarczanych poza Francję metropolitarną.

W celu uzyskania zwrotu różnicy wystarczy przesłać nam
- kopię faktury zamówienia dokonanego w naszej Witrynie,
- kopię strony witryny lub nazwę i dane sklepu, w którym dostępny jest taki sam tańszy produkt,

Po sprawdzeniu prześlemy wartość odpowiadającą różnicy między ceną produktu, który klient kupił w naszej Witrynie a ceną, którą znalazł w innej witrynie francuskiej lub w sklepie, na warunkach określonych powyżej.
 
Oferta jest ograniczona do jednego zwrotu na gospodarstwo domowe.
 
 

Artykuł 6: Gwarancje i odpowiedzialność

6.1 Gwarancje
Klient korzysta z gwarancji prawnej na wady ukryte.
 
Ponadto, przez okres dwóch lat od dostawy produkty są objęte gwarancją od wad dotyczącą wyrobów i wykonania.
 
Zobowiązujemy się do zwrotu pieniędzy lub wymiany wadliwych wyrobów zwróconych do nas w tym okresie, w zależności od naszego uznania.
 
Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy spełnione zostaną następujące warunki:
- klient uprzedzi nas wcześniej i będzie postępował zgodnie z procedurą zwrotu, którą przekażemy mu przez telefon lub e-mail;
- wada nie wynika z nietypowego lub niezgodnego używania wyrobu, wypadku lub przyczyny zewnętrznej (takiej jak interwencja nieupoważnionej osoby trzeciej w odniesieniu do produktu);
- wyrób nosi normalne ślady zużycia lub starzenia;
- koszty wysyłki i zwrotu produktów ponosi w całości klient.
 
6.2 Odpowiedzialność
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku gdy dostarczony artykuł nie spełnia wymogów przewidzianych w przepisach kraju wysyłki poza Unię Europejską.
 
Zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi oferowanej klientowi. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązków umownych w nieprzewidzianych okolicznościach lub w przypadku działania siły wyższej zgodnie z orzecznictwem sądów francuskich.
Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku nieznacznych różnic między zdjęciami prezentującymi artykuły w naszej Witrynie, tekstem i ilustracjami a zamówionymi artykułami.
 
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić usługi będące przedmiotem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Ponosimy odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednie i możliwe do przewidzenia w momencie korzystania z Witryny lub zawierania umowy sprzedaży między nami a klientem, jednak odszkodowanie w żadnym razie nie może przekraczać wartości ostatniego zakupu klienta.
W żadnym razie nie ponosimy odpowiedzialności za stratę zysków, straty handlowe, utratę danych lub brak zarobku, albo inne szkody pośrednie lub szkody, których nie można było przewidzieć w momencie korzystania z witryny lub zawierania umowy sprzedaży między nami a klientem.
 
 

Artykuł 7: Zastrzeżenie własności

Dostarczone towary pozostają naszą własnością do momentu ich wysyłki, tj. przekazania przewoźnikowi, po zapłaceniu ceny przez klienta.

Wyroby wykonane i zamówione przez klienta za pomocą narzędzia Edenly Create zostaną udostępnione w witrynie www.edenly.com i mogą być zakupione lub wykorzystane ponownie przez innych klientów. Jeżeli klient nie chce, aby stworzony przez niego wyrób pojawił się w naszej Witrynie lub mógł być wykorzystany, powinien przesłać pisemny wniosek na następujący adres e-mail: [email protected]
 
 

Artykuł 8: Dostęp do witryny i prawa własności

Zapewniamy dostęp do Witryny i korzystanie z niej w celach osobistych.
W żadnym razie klient nie jest upoważniony do pobierania, powielania, kopiowania, sprzedaży, eksploatacji i zmiany całości lub części Witryny (a zwłaszcza listy produktów, opisów, cen, pobierania lub kopiowania informacji, używania danych, programów, fragmentów dźwiękowych, grafiki, obrazów, tekstów, zdjęć, narzędzi) bez naszej pisemnej i wyraźnej zgody.
 
Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Inne witryny internetowe nie podlegają naszej kontroli i w żadnym razie nie ponosimy odpowiedzialności za ich prawdziwość, poszanowanie praw własności intelektualnej, legalność, obyczajność ani żaden inny aspekt treści tych stron.
 
 

Artykuł 9: Ochrona danych osobowych

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych klienta. Wszystkie dane osobowe dotyczące klienta, które zebraliśmy, są przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności, zgodnie z postanowieniami naszej polityki ochrony danych osobowych:
- dane osobowe klienta, które gromadzimy na podstawie wprowadzonych elementów, służą wyłącznie do realizacji zamówienia w najlepszych możliwych warunkach oraz do zaproponowania klientowi dostosowanej oferty;
- dane osobowe nie są wypożyczane, przekazywane lub sprzedawane osobom trzecim, w celach innych niż realizacja zamówienia, informacje zwrotne od klienta na temat doświadczeń związanych z zakupem lub udostępnienie ofert promocyjnych w Edenly;
- klient ma prawo dostępu do wszystkich danych osobowych i do ich zmiany za pośrednictwem zabezpieczonego interfejsu do zarządzania kontem klienta;
- dane inne niż osobowe gromadzone na podstawie korzystania przez użytkowników z witryny służą do poprawy obsługi klientów, a w szczególności ergonomii witryny, prezentacji produktów lub relacji z klientami.
 
 

Artykuł 10: Klauzula wyboru prawa i właściwość sądu

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu szwajcarskiemu.
Wszystkie spory dotyczące stosunku handlowego między klientem a nami podlegają właściwości sądów szwajcarskich.
 
 

Artykuł 11: Identyfikacja

Edenly jest marką handlową używaną do oznaczenia spółki Edenly SA.
Witryna internetowa należy do spółki Edenly SA i jest przez nią zarządzana.
 
Edenly SA
Route de Frontenex 86 Bis, 1208 Genève, Szwajcaria
Zarejestrowana w Genewie, w Szwajcarii, pod numerem referencyjnym: 06221/2008
i pod numerem federalnym: CH-660-6014008-4

Szwajcarski nr VAT: 697 795
 
Witryna jest przedmiotem deklaracji w CNIL pod numerem 1295265.
Edenly, biżuteria, pierścionek ze złota i diamentów na ślub, zaręczyny i prezent