Nasz wybór biżuterii na Dzień Matki.Nasz wybór biżuterii na Dzień Matki.
MENU

Zasady poufności

Zasady poufności

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. mamy obowiązek chronić dane osobowe naszych klientów.
Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych jest spółka Edenly SA. Wszystkie dane osobowe dotyczące klientów, które gromadzimy, są przetwarzane w sposób ściśle poufny. Dane osobowe klientów, które gromadzimy na podstawie wprowadzanych przez klientów informacji służą wyłącznie do przetwarzania zamówienia w możliwie jak najlepszych warunkach oraz do zaproponowania dostosowanych ofert. Dane osobowe klientów nie są wypożyczane, zbywane lub sprzedawane osobom trzecim w celach innych niż wykonanie zamówienia, pozyskiwanie informacji zwrotnych na temat zakupu lub przekazania ofert promocyjnych Edenly.

Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia za pomocą zabezpieczonego interfejsu do zarządzania kontem klienta, kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych pod adresem: [email protected] lub drogą pocztową pod adresem: Edenly SA, Route de Frontenex 86 Bis,1208 Genève, Szwajcaria.
1. Dla odwiedzających witrynę
W celu zapewnienia lepszej obsługi mierzymy liczbę oglądanych stron, liczbę wizyt, a także aktywność odwiedzających w witrynie i częstotliwość, z jaką do niej powracają. W tym celu używamy technologii „plików cookies” w ramach Google Analytics. Plik cookies nie umożliwia identyfikacji odwiedzających. W ujęciu ogólnym rejestruje informacje dotyczące nawigacji komputera klienta w naszej witrynie (odwiedzane strony, data i godzina odwiedzin itp.), które możemy odczytać podczas kolejnych wizyt. Dane gromadzone za pomocą plików cookies są przeznaczone wyłącznie i ściśle do użytku wewnętrznego i nigdy nie są przesyłane osobom trzecim. Służą do poprawy obsługi klientów, w szczególności ergonomii witryny, prezentowanych produktów lub relacji z klientami. Używanie plików cookies, własnych lub osób trzecich, nie jest konieczne do działania witryny, dlatego wymaga wyraźnej zgody odwiedzających. Odwiedzający może zaakceptować lub odrzucić używanie plików cookies, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki. W tym celu należy sprawdzić wskazówki dotyczące korzystania z przeglądarki.

Niektóre pliki cookies zwane „reklamowymi plikami cookies” umożliwiają nam śledzenie aktywności klienta i rejestrowanie oglądanych produktów, a następnie w nieprzekraczalnym terminie 90 dni zaproponowanie mu banerów reklamowych powiązanych lub nie ze wcześniejszą aktywnością. Pliki cookies są powiązane z profilem internetowym klienta (lecz nie umożliwiają jego identyfikacji) i mogą pochodzić z witryn Google, Facebook, Criteo, Awin, Tradetracker lub Affilae. One również wymagają wyraźnej zgody użytkownika, na tej samej zasadzie, którą przedstawiono powyżej.
2. Dla zidentyfikowanych osób odwiedzających witrynę
W wielu miejscach witryny możemy prosić odwiedzających o adres e-mail w celu zapewnienia lepszego poruszania się po witrynie. Dotyczy to w szczególności zapisywania ulubionych, koszyka i zamawiania próbnika. Nie zajmujemy się komercjalizacją adresów e-mail klientów. Możemy kontaktować się z klientami w celu przesłania im dodatkowych informacji na temat produktu (np. innych dostępnych wariantów), dotyczących go promocji lub poproszenia klientów o informacje zwrotne na temat ich doświadczeń. Klienci mogą w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec takich kontaktów. Na dole każdej wysyłanej przez nas wiadomości znajdują się łącza dla osób, które chcą zrezygnować z ich otrzymywania.

W naszej witrynie oferujemy możliwość zapisania się na listę odbiorców newslettera. Przetwarzanie elektronicznych danych kontaktowych klienta odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez niego zgody. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych lub działem obsługi klienta. Można również kliknąć łącze rezygnacji na dole każdego naszego newslettera.
3. Dla klientów witryny
Jeżeli klient składa zamówienie w naszej witrynie, przetwarzamy dane wymagane do realizacji zamówienia, jego zakończenia lub anulowania. Po złożeniu zamówienia wysyłamy potwierdzenie. Klient może również otrzymać wiadomości związane ze zmianą statusu zamówienia. Przechowujemy zarejestrowane dane na potrzeby realizacji umowy do czasu wygaśnięcia gwarancji prawnej lub, w stosownym przypadku, gwarancji umownej i praw gwarancyjnych. Po upływie tego okresu przechowujemy informacje o naszym stosunku umownym zgodnie z wymogami prawa handlowego i podatkowego przez okresy wymagane prawem. Podczas takiego okresu (zazwyczaj dziesięć lat od dnia zawarcia umowy) dane mogą być konsultowane przez organy podatkowe w razie rewizji. Jeżeli klient wybrał sposób płatności inny niż przelew bankowy lub czek, przekazujemy wymagane dane płatnicze usługodawcy obsługującemu płatność, któremu zlecamy taką usługę. Pod koniec procesu zamówienia klient jest proszony o wypełnienie ankiety w celu wsparcia nas w poprawie naszych usług. Ankieta nie jest obowiązkowa. Odpowiedzi nie są przekazywane osobom trzecim. Klient może zwrócić się z wnioskiem o usunięcie odpowiedzi w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych.Po otrzymaniu biżuterii klient ma możliwość przekazania nam opinii na jej temat. Nie jest to obowiązkowe. Możemy opublikować tę opinię w naszej witrynie w sposób anonimowy lub tylko z podaniem imienia i miasta klienta. Klient może usunąć opinię w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych.