MENU

Certyfikaty

Na początku każdy szlifierz lub jubiler oceniał sam swoje diamenty, aby oszacować ich wartość. W latach 70. powstały specjalne laboratoria wykorzystujące pomiarowe narzędzia techniczne i tym samym umożliwiające bardziej naukową ocenę diamentów. 

W ten sposób powstały takie laboratoria jak G.I.A. (Le Gemological Institute of America) lub H.R.D. (Hoge Raad voor Diamant), które cieszą się dziś międzynarodową renomą.

Rolą tych laboratoriów jest analiza diamentów i sporządzenie dla każdego z nich „certyfikatu”, który określa jego cechy: 4C: wagę diamentu, barwę diamentu, czystość diamentu, szlif diamentu, a także jego wymiary, fluorescencyjność, wypolerowanie i symetrię. 

Do każdego wyrobu jubilerskiego Edenly dołącza certyfikat autentyczności określający wagę i jakość użytych diamentów.

W przypadku biżuterii z jednym diamentem o wadze powyżej 0,3 karata dołączamy automatycznie i nieodpłatnie certyfikat G.I.A. (Le Gemological Institute of America). Certyfikat wydaje najbardziej prestiżowe i cieszące się ogólnoświatowym uznaniem laboratorium jako gwarancję jakości i autentyczności. Po przeprowadzeniu ekspertyzy diament jest dostarczany przesyłką, w niektórych przypadkach z naniesionym laserowo numerem certyfikatu na rondyście. Do diamentu jest dołączony certyfikat w formie drukowanej określający wszystkie jego cechy. Wniosek o wydanie certyfikatu jest niekiedy bardzo kosztowny (kilkaset euro), dlatego nie składamy takich wniosków regularnie w przypadku diamentów mniejszych niż 0,3 karata.

W przypadku niektórych szczególnych szlifów kamieni (np. szlif markiza) lub bardzo dużych kamieni dołączamy niekiedy również certyfikat Instytutu IGI (International Gemological Institute) lub HRD tytułem podwójnej gwarancji. Chodzi o tzw. certyfikaty zamknięte, w przypadku których diament jest umieszczany w zapieczętowanej torebce plastikowej. W takim przypadku potrzebny jest pisemny wniosek do laboratorium.


 
certificat