MENU

Diament laboratoryjnyWystępując po raz kolejny w roli prekursora, Edenly, za pośrednictwem „Create”, swojego narzędzia do tworzenia biżuterii na miarę oferuje możliwość wyboru diamentu laboratoryjnego jako kamienia w pierścionku zaręczynowym.


Czym jest diament laboratoryjny?

Diamenty laboratoryjne są diamentami stworzonymi przez człowieka, który w laboratorium odtwarza naturalny proces chemiczny leżący u podstaw powstania i formowania diamentów naturalnych. Takie zastąpienie przyrody przez człowieka stanowi kluczową innowację w jubilerstwie, ponieważ pozwala pominąć proces wydobycia diamentów w środowisku naturalnym. Diamenty laboratoryjne są również nazywane diamentami hodowlanymi lub diamentami syntetycznymi.


Jaka jest różnica między diamentami naturalnymi a diamentami syntetycznymi?

Diamenty naturalne i diamenty laboratoryjne są identyczne wizualnie i chemicznie. Jedyna różnica leży w ich pochodzeniu: diament syntetyczny został stworzony w sposób zamierzony przez człowieka w laboratorium, natomiast diamenty naturalne powstały w ziemi miliony lat temu w wyniku sprzyjających i przypadkowych okoliczności przyrodniczych.


Diamenty laboratoryjne: Jak powstają?

Diamenty laboratoryjne powstają w wyniku zastosowania technologii opracowanej przez człowieka, który umie dziś odtworzyć dokładne równanie chemiczne będące podstawą powolnego formowania diamentów naturalnych. Szczep diamentu jest umieszczany w kapsule, a następnie poddawany wysokiemu ciśnieniu i wysokiej temperaturze przez kilka tygodni, po upływie których uzyskuje się syntetyczny diament surowy przekazywany następnie do szlifowania, a później do oprawienia w wyrobie jubilerskim.


Czy diamenty laboratoryjne są prawdziwymi diamentami?

Tak, diamenty laboratoryjne są prawdziwymi diamentami w takim sensie, że ich skład chemiczny jest taki sam, jak skład chemiczny diamentów naturalnych. Nie ulega jednak wątpliwości, że ich pochodzenie, a zatem historia nie są takie same. Diament naturalny mógł uformować się miliony lat temu we wnętrzu ziemi. Nosi zatem w sobie cud zjawiska naturalnego, prawie przypadkowego i niezwykłego. Opowiada historię ziemi, z której pochodzi, i minionego czasu. Ma w sobie niewątpliwy ładunek emocjonalny!

Natomiast diamenty laboratoryjne mają tę przewagę, że stanowią dobrą alternatywę pod względem ceny, ponieważ są średnio o 30% tańsze, jako że nie są takie rzadkie, a tym samym takie cenne, jak diamenty naturalne.


Jak je rozróżnić?

Diamentów naturalnych i syntetycznych nie można rozróżnić gołym okiem. Mogą to zrobić wyłącznie eksperci. Dlatego firma Edenly dostarcza klientom certyfikat autentyczności zaświadczający o rodzaju diamentu użytego w wyrobie jubilerskim. W przypadku kamieni o wadze przekraczającej 0,5 karata klienci otrzymują certyfikat GIA, również w przypadku diamentów laboratoryjnych.WNIOSKI

Podsumowując, diament laboratoryjny stanowi dobrą alternatywę w przypadku bardziej ograniczonego budżetu, jednak nie jest w stanie zastąpić wymiernej i emocjonalnej wartości diamentów naturalnych, które błyszczą w skałach od wieków.