MENU

Geneza (30)

GENEZA

Geneza powstała w jądrze Ziemi na pocz… +ątku świata. Kiedy wszystkie materiały połączyły się ze sobą powstała materia i pierwotne, czyste i zasadnicze linie.