MENU

Małe Skarby (29)

MAłE SKARBY

Kolekcja Małe Skarby przedstawia drogoc… +enne zwierzęta w parach, jedno małe, a drugie duże – niczym mama i dziecko. Te pary są dla Edenly wyjątkowo cenne, ponieważ symbolizują naturę, życie i miłość.