MENU

Nieskończoność (90)

NIESKOńCZONOść

Kolekcja Nieskończoność podkreśla ł… +agodne linie diamentów w nieskończonym ruchu. W kunsztownej interpretacji znak nieskończoności symbolizuje nowoczesną i nieskończoną miłość.