EXPRESS shipments are running normally - Read More
MENU

Ochrona dzieci

„Nikt nie jest wolny, jeśli inni są represjonowani. Ten lejtmotyw pokazuje, że misją Thai Freedom House jest dać szansę tym ludziom, którzy wpadli w obce społeczne sieci i żyją niemal niewidocznie wokół nas. Są to uchodźcy z krajów zubożałych i rozdartych wojną, ludów tubylczych, którym odmówiono podstawowych praw człowieka.

Założony w 2005 roku Thai Freedom House stara się poznać los uchodźców z Birmy i rdzennej ludności Tajlandii, dostarczając szczegółowych informacji na temat ich sytuacji : lokalnie (za pośrednictwem kawiarni) i za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w języku angielskim dla wszystkich. Celem jest znalezienie i udostępnienie źródeł na temat edukacji, opieki zdrowotnej, szkolenia zawodowego, rejestracji i podstawowych warunków mieszkaniowych dla uchodźców i ludności tubylczej w Tajlandii.

Jednym ze sztandarowych projektów Thai Freedom House jest program językowy poświęcony alfabetyzmowi czyli nauce podstawowych zasobów wiedzy i umiejętności z tego zakresu. Polega on na nauce języka kraju zamieszkania czyli tajskiego i angielskiego tak, aby zwiększyć możliwości zatrudnienia, a także języka Shan (język ojczysty większości studentów), aby zachować swoją kulturę. Zespół Edenly jest wdzięczny za ich zaangażowanie i dumny z tego, że wspiera projekt, który nadaje światu odrobinę koloru.
Według l’Institut de Veille Sanitaire (francuski Instytut Nadzoru Sanitarnego) nowotwór zajmujedrugie miejsce wśród przyczyn śmierci u dzieci w wieku od 0 do 15 lat, zaraz po wypadkach domowych. Każdego roku u 2500 dzieci rozwija się nowotwór i w przeciwieństwie do tego, co można sądzić, choroba u dzieci nie jest porównywalna z tą samą chorobą u dorosłych. U dzieci występuje ponad 30 różnych form nowotworów i białaczek, a każda jest uznawana za chorobę rzadką.

Od lat 60. Francja jest uznawana za międzynarodowego lidera w onkologii dziecięcej. Dzięki międzynarodowej organizacji europejskiej i północnoamerykańskiej sieci medycznej postępy terapeutyczne pozwoliły zwiększyć odsetek wyzdrowień z 30% w 1970 r. do 65% w 2000 r. i do 80% w 2010 r. Dalsze postępy wymagają znacznych nakładów pracy ludzi, jak i nakładów technicznych czy finansowych – do badań potrzeba dużej i stałej mobilizacji. Nieodzownym graczem w tych działaniach jest stowarzyszenie Enfants & Santé.

Od 1998 r. to stowarzyszenie o zasięgu krajowym aktywnie uczestniczy w finansowaniu badań nad nowotworami i białaczkami u dzieci i młodzieży, przeznaczając na ten cel wszystkie swoje środki. Stowarzyszenie Enfants & Santé uczestniczy w finansowaniu badań klinicznych i biologicznych 30 ośrodków szpitalnych we Francji zajmujących się onkologią dziecięcą. Wspiera również liczne projekty mające na celu zagwarantowanie lekarzom środków umożliwiających skuteczniejsze wyleczenie większej liczby przypadków. W tym kontekście opracowano komunikacyjną platformę wideokonferencji w celu ułatwienia zdalnej wymiany informacji na temat rokowań i leczenia.
Dziękujemy stowarzyszeniu Enfants & Santé za tyle zaangażowania!
Kiedy dziecko poważnie choruje, z trudem wyobrażamy sobie, co to oznacza dla niego i jego rodziny. Poza wyrażeniem naszego szczerego współczucia, chcemy wesprzeć osoby, które postanowiły udzielać niezwykłego wsparcia moralnego w tym trudnym czasie.

Od 1987 r. stowarzyszenie Petits Princes realizuje marzenia dzieci i nastolatków w wieku od 3 do 18 lat dotkniętych poważnymi chorobami. Chodzi o to, aby dziecko znalazło dodatkową energię, której potrzebuje do walki z chorobą dzięki realizacji pasji i spełnieniu marzeń. W tym kontekście stowarzyszenie ściśle współpracuje z rodziną i lekarzami opiekującymi się dzieckiem.

Stowarzyszenie Petits Princes liczy obecnie 20 stałych pracowników i 80 oddanych wolontariuszy, którzy współpracują z ponad 150 oddziałami pediatrii we Francji i spełniają co najmniej jedno marzenie dziennie. Jesteśmy niezwykle wzruszeni pozytywną energią i cieszymy się, że możemy przyczynić się do realizacji marzenia dziecka.
Praca dzieci to bardzo delikatny temat, który bardzo porusza pracowników Edenly. Wszyscy dokładamy wszelkich możliwych starań, aby żadne dziecko nie było zaangażowane w łańcuch wartości naszej biżuterii. Przeprowadzamy niezapowiedziane wizyty w zakładach, bardzo starannie wybieramy naszych dostawców i partnerów, ponieważ uważamy, że miejsce dziecka nie jest w zakładzie, lecz w szkole.

Zjawisko pracy dzieci występuje w szczególności w krajach rozwijających się. Indie zajmują w tej dziedzinie smutne pierwsze miejsce. Ponad jedna trzecia pracowników nie osiągnęła tam wieku 14 lat. Stowarzyszenie Partage działa właśnie w Indiach, przede wszystkim w stanie Uttar Pradesh, gdzie śmiertelność jest najwyższa w kraju. Ich działania koncentrują się na czterech osiach w celu zapewnienia właściwego rozwoju dziecka: edukacji, zdrowiu, ochronie przed niegodziwym traktowaniem i rozwoju społecznościowego.

Stowarzyszenie świętuje w tym roku 45-lecie swojej działalności. Jego obszary interwencji w kwestii ochrony dzieci są równie liczne co godne podziwu. Lata 2001–2010 zostały ogłoszone przez ONZ „Międzynarodową dekadą promowania kultury braku przemocy i pokoju dla dzieci na całym świecie” w następstwie kampanii zainicjowanej przez stowarzyszenie. Wsparcie dla stowarzyszenia Partage to nasz obowiązek.
Nikt nie może pozostać obojętny na sytuację w Syrii – na obrazy przemocy, zniszczenia, cierpienia… Według szacunków różnych organizacji pozarządowych od 2011 r., kiedy zaczęła się wojna w Syrii, działania zbrojne doprowadziły do ponad 500 tys. zabitych. Dzieci są głównymi ofiarami tego konfliktu.

Syria Charity to francuskie stowarzyszenie, które działa bezpośrednio w Syrii. Stowarzyszenie zapewnia transport i celową dystrybucję żywności i produktów pierwszej potrzeby. Wspiera okupowane miasta i udziela pomocy medycznej. W ramach tych działań stowarzyszenie Syria Charity otworzyło w 2015 r. Szpital Matki i Dziecka.

Niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom życia w pokoju, na jakie zasługują. Jesteśmy jednak dumni, że możemy wspierać organizację walczącą każdego dnia o chociaż niewielką poprawę ich codzienności. Dziękujemy Syria Charity!
Szczęście dzieci zaczyna się w najmniejszej komórce społecznej – rodzinie. Nie ważne, z jakiego powodu kobieta znajduje się w trudnej sytuacji, ważne, aby dzieci cierpiały jak najmniej.

CASA prowadzi działania z zakresu solidarności społecznej w Portugalii. Organizacja udziela wsparcia, dostarcza żywność, ubrania, pomoc w znalezieniu mieszkania dla bezdomnych, dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, ofiary przemocy lub nękania, bez względu na narodowość, wyznanie, poglądy polityczne lub pochodzenie etniczne.

Stowarzyszenie funkcjonuje w dużej mierze dzięki wolontariatowi Ponad 1300 wolontariuszy w Portugalii i na Maderze wspiera 7000 rodzin najbardziej potrzebujących i 1600 osób bezdomnych.

Edenly wyraża uznanie dla odwagi i entuzjazmu stowarzyszenia CASA. Jesteśmy dumni, że możemy je choć trochę wesprzeć.