EXPRESS shipments are running normally - Read More
MENU

Ochrona kobiet

Obecnie bezdomność jest jednym z największych problemów społecznych w Niemczech i wielu innych krajach. W ostatnich latach sytuacja bardzo się zmieniła: do „starej” bezdomności, która występowała od dawna, dołączyły jej nowe oblicza, takie jak rosnąca liczba uchodźców lub osób starszych żyjących w ubóstwie. Szacuje się, że ponad 6 tys. osób w Berlinie mieszka na ulicy, a jedna trzecia spośród nich to kobiety. Sytuacja kobiet jest szczególnie trudna w tym kontekście. Często mówią o ciągłym poczuciu zagrożenia wynikającym z agresji, której już doświadczyły.

„Evas Haltestelle” (pol. Przystanek Ewa) to nieodzowne miejsce dla kobiet. Od ponad 20 lat jest oazą spokoju, w której kobiety bezdomne mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie, sen, higiena osobista i pranie. Otrzymują tu również pomoc w znalezieniu stałego miejsca zamieszkania lub poznają swoje prawa i możliwości korzystania z nich. Zimą ośrodek działa jako noclegownia. Pracownicy socjalni i liczne kobiety wolontariuszki dbają o codzienną działalność placówki.

W tym roku ośrodek o mało nie został zmuszony do zakończenia działalności. Umowa najmu została rozwiązana i ze względu na trudną sytuację na berlińskim rynku nieruchomości znalezienie nowej lokalizacji okazało się zadaniem karkołomnym. Na szczęście „Evas Haltestelle” ma nową, nawet większą siedzibę. W nowej lokalizacji ośrodek może przyjąć ponad 100 kobiet. Można również zwiększyć liczbę miejsc w noclegowni. Firma Edenly życzy placówce powodzenia w czasie przeprowadzki i oczywiście wielu radosnych chwil w nowym „domu”.
Podobnie jak we Francji, również w Niemczech główną misją stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce jest zapewnianie schronienia dzieciom w potrzebie i przyczynianie się do poprawy sytuacji społecznej młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji. Dzieci, których biologiczni rodzice nie mogą się nimi zajmować, dorastają w środowisku rodzinnym.

Pierwszą wioskę dla porzuconych dzieci założył w 1949 roku Hermann Gmeiner w Austrii. Wówczas wychodzono z założenia, że dziecko potrzebuje rodzica, braci i sióstr, domu i wioski. Dzisiaj stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest obecne w 134 krajach i terytoriach na całym świecie i opiekuje się ponad 2700 placówkami.

Ich praca nie koncentruje się tylko na wioskach. Wspierają młodzież, oferując jej rozrywkę, możliwość wspólnego wynajmowania mieszkania i perspektywy kształcenia zawodowego. Stowarzyszenie obejmuje również społeczności dla osób upośledzonych umysłowo i emocjonalnie.

Edenly w sposób szczególny docenia „ośrodki matek”, które oferują samotnym rodzicom możliwość nawiązania kontaktów, bezpłatnego uczestnictwa w działaniach i uzyskania opieki nad dziećmi w razie potrzeby. Cieszymy się, że możemy wspierać matki niezamężne, które muszą prowadzić życie osobiste i zawodowe bez wsparcia rodzinnego.
Każdego roku 15 mln dziewcząt wychodzi za mąż przed ukończeniem 18. roku życia. To 28 dziewcząt na minutę: 1 co dwie sekundy. Małżeństwo dzieci stanowi naruszenie praw dziewcząt do zdrowia, edukacji i rozwoju. Są narażone na przemoc przez całe życie i tkwią w pułapce ubóstwa. Małżeństwa dzieci wynikają z braku równości płci, ubóstwa, tradycji i braku bezpieczeństwa. Mają miejsce w różnych krajach, kulturach i religiach i różne oblicze w zależności od społeczności.

Girls Not Brides to światowe partnerstwo łączące ponad 800 organizacji z ponad 95 krajów, które angażują się na rzecz wyeliminowania małżeństw dzieci i umożliwienia dziewczynkom wykorzystania ich potencjału. Proponują i wdrażają rozwiązania lokalne i dostosowane do kontekstu w formie crowdfundingu. Projekty członków Girls Not Brides mają na celu zagwarantowanie autonomii dziewcząt, mobilizację rodzin i społeczności, świadczenie usług i egzekwowanie prawa.

Firma Edenly śledzi działania członków tej organizacji od dawna i jest dumna, że może je wspierać.