MENU

Ochrona środowiska

Po roku wspierania uli dla pszczół we Francji, kontynuacja naszej misji była dla nas oczywistością. W tym roku postanowiliśmy wesprzeć szwajcarskie stowarzyszenie. Nasz wybór padł na Apidae z siedzibą w Genewie, któredziałalokalnie w celuochronyzapylaczy.

Od sześciulat Apidae realizujeprojektypodnosząceświadomośćwraz z gminami, szkołami, przedsiębiorstwamiiosobamiprywatnymiorazorganizujewarunkiżyciadlapszczół w regionieGenewy. Ich działaniaprzyniosłyimwielenagródiwyróżnień«natura w mieście » i «nagroda młodzieżowa 2018 ».

Jesteśmy szczęśliwi, że nasz ul Edenly został zainstalowany w pasiece Chêne Bourg i nie możemy się doczekać, aby spróbować zebranego miodu, a także podzielić się nim z naszymi klientami.
W następstwie paryskiego porozumienia klimatycznego (COP21 z grudnia 2015 r.) rządy z całego świata zaangażowały się w ograniczanie emisji dwutlenku węgla w celu utrzymania ocieplenia klimatu „znacznie poniżej” poziomu 2°C w stosunku do poziomu poprzedzającego industrializację. Aby osiągnąć ten cel, musimy uzyskać neutralność emisyjną do drugiej połowy obecnego stulecia. Chociaż ograniczenie emisji dwutlenku węgla ma kluczowe znaczenie, badania naukowe dowodzą, że nawet w przypadku nagłego zaprzestania emisji, dwutlenek węgla już obecny w atmosferze ziemskiej może nadal ocieplać naszą planetę przez setki lat. Wyzwaniem jest zatem również aktywne eliminowanie tego nadmiaru dwutlenku węgla z atmosfery.

Wydaje się, że istnieje proste rozwiązanie. Według badania Uniwersytetu w Oksfordzie drzewa są najlepszą technologią pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery i odwrócenia ocieplenia klimatu. Lasy równoważą cykl hydrologiczny na Ziemi, który jest kluczowy w procesie ochładzania naszego klimatu. Biomasa drzewa składa się w 50% z dwutlenku węgla, który jest w niej magazynowany, i działa jak „pochłaniacz dwutlenku węgla”, chyba że drzewo ulegnie rozkładowi lub zostanie spalone. Szacuje się, że zawartość CO2 w światowych zasobach leśnych jest większa niż w atmosferze. W związku z tym wydaje się oczywiste, że musimy zatrzymać proces wylesiania lasów naturalnych i przyspieszyć odtwarzanie krajobrazów leśnych.

Stowarzyszenie WeForest współpracuje ze społecznościami, organizacjami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w rozwijaniu projektów zalesiania na dużą skalę, pokazując, jak można rewitalizować zdegradowane gleby. Przy istotnym wsparciu sieci naukowców stowarzyszenie zrzesza małe i duże przedsiębiorstwa, które są odpowiedzialne i zobowiązały się do pozytywnego oddziaływania na naszą planetę. Stowarzyszenie WeForest wyznaczyło sobie za cel przekształcenie 250 tys. hektarów krajobrazów leśnych do 2021 r. (w tym 25 tys. hektarów zrewitalizowanych lasów), z zastosowaniem najlepszych praktyk, które chce zmienić w międzynarodowe standardy. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać ten ambitny projekt.
We Francji blisko 30% kolonii pszczół znika każdego roku. W ciągu niecałych 10 lat 15 tys. francuskich pszczelarzy musiało zrezygnować z działalności. Widoczny spadek populacji pszczół jest określany mianem zespołu masowego ginięcia pszczoły miodnej (ang. Colony Collapse Disorder – CDD). Jest to bardzo poważna sprawa ze względu na ekologiczne znaczenie pszczół w procesie zapylania. Ze względu na coraz większe nagłośnienie tej kwestii w mediach istnieje społeczna świadomość problemu.

Stowarzyszenie Un toit pour les abeilles aktywnie wspiera krajowych pszczelarzy. Stworzyło interfejs, za pośrednictwem którego osoby prywatne i przedsiębiorstwa mogą sponsorować ule umieszczone u pszczelarzy uczestniczących w projekcie. Szczególną uwagę zwraca się na hodowlę dostosowaną do gatunku. Uzyskany w ten sposób miód spełnia ekologiczne normy europejskie i w większości przypadków posiada odpowiedni znak jakości.

Ponadto stowarzyszenie przeprowadza inne działania na rzecz ochrony pszczół. Oprócz aktywnego rozpowszechniania informacji za pomocą mobilnej wystawy na temat pszczół wspiera finansowo federacje pszczelarskie. Stowarzyszenie pomaga również pszczelarzom, którzy ucierpieli na skutek szczególnie wysokiej śmiertelności pszczół lub słabych zbiorów. Ponadto stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu ochronę „dzikich rojów pszczół”. Często osoby prywatne korzystają z usług wyspecjalizowanych przedsiębiorstw w celu zniszczenia takich rojów. Stowarzyszenie płaci dodatkową kwotę tym przedsiębiorstwom za możliwość umieszczenia ich w ulu. Cieszymy się z tego długoterminowego projektu i z niecierpliwością czekamy na możliwość spróbowania naszego miodu.
Po The Ocean Cleanup zdecydowaliśmy się wesprzeć kolejne stowarzyszenie, które walczy z zanieczyszczeniem oceanów plastikiem. Podejście tego stowarzyszenia wydaje się jednocześnie oczywiste i genialne: aby powstrzymać zanieczyszczenie wód, nie można dopuścić, aby odpady tam trafiały.

Stowarzyszenie Plastic Bank powstało w marcu 2013 r. w Vancouver w Kanadzie. Według założycieli, Davida Katza i Shauna Franksona, jedynym sposobem na powstrzymanie zanieczyszczania oceanów plastikiem jest wyeksponowanie wartości tego plastiku przez przekazanie możliwie jak największej wartości w ręce osób zbierających plastik.

Plastic Bank nie jest projektem czysto środowiskowym, jest również projektem społecznym: jego cel polega na wypłacaniu wynagrodzenia osobom często ubogim, mieszkającym na obszarach bardzo zanieczyszczonych, za czas poświęcony na recykling plastiku w ich środowisku: wszyscy na tym zyskują.

Wynagrodzenie nie musi mieć postaci pieniężnej, może to być również żywność, odzież, energia elektryczna itp.

Plastic Bank certyfikuje plastik przekształcony za pomocą recyklingu w „plastik społeczny”. Celem jest odsprzedanie go odbiorcom branżowym, aby móc nadal wypłacać wynagrodzenie osobom zaangażowanym w jego zbieranie. Pod koniec 2017 roku stowarzyszenie pozyskało do współpracy niemieckiego giganta, firmę Henkel. Nie jest zaskoczeniem, że stowarzyszenie zdobyło liczne wyróżnienia za swoją pracę. Firma Edenly cieszy się, że zalicza się do grona wspierających je podmiotów.
Zanieczyszczenie oceanów plastikiem jest jednym z największych problemów środowiskowych naszej epoki. Dotyczy nie tylko ponad 600 gatunków morskich, lecz również przenoszenia toksycznych zanieczyszczeń do naszego łańcucha pokarmowego. Stany Zjednoczone szacują, że zanieczyszczenie plastikiem powoduje straty finansowe w wysokości 13 mld dolarów rocznie. Koszty te wynikają z oddziaływania plastiku na życie morskie, turystykę, rybołówstwo i przedsiębiorstwa.

Organizacja the Ocean Cleanup obrała za cel rozbrojenie tej bomby z opóźnionym zapłonem. Jest to organizacja o charakterze niezarobkowym, która opracowuje zaawansowane technologie służące usunięcia plastiku z oceanów. Szacuje się, że przy wykorzystaniu prądów oceanicznych systemy pasywnego dryfu mogą oczyścić połowę strefy składowania odpadów w Pacyfiku w ciągu 5 lat.

„Aby społeczeństwo mogło się rozwijać, musimy nie tylko iść do przodu, lecz również sprzątać po sobie”. (Boyan Slat, założyciel i CEO The Ocean Cleanup)
Zespół Edenly jest pełen podziwu dla takiego zaangażowania i równie ambitnego rozwiązania technicznego. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy wspierać The Ocean Cleanup.