Shipments are running normally - Read More
MENU

Przybliżona waga całkowita

Jeśli chodzi o całkowitą, przybliżoną wagę biżuterii opartej na średniej wadze z zamówienia, możesię ona delikatnie różnić. Różnice wynikają z faktu, iż jest to robione ręcznie.