EXPRESS shipments are running normally - Read More
MENU

Certyfikowane diamenty wysokiej jakości

Jakość diamentów Edenly

Najbardziej znane kryteria rozpoznawania jakości diamentów to barwa i czystość:

1) Barwa
Barwę diamentu ocenia się na podstawie międzynarodowej skali barw od D (bezbarwny) do Z (żółty). Edenly oferuje wyłącznie wyroby z diamentami bezbarwnymi lub prawie bezbarwnymi (od D do H). 2) Czystość
Aby zmierzyć czystość diamentu, używa się międzynarodowej skali czystości zawierającej stopnie od F (bez wad) do P3 lub I3 (z inkluzjami).Istnieją inne kryteria, takie jak wielkość, blask, symetria, umiejscowienie inkluzji itp., które składają się na niepowtarzalną tożsamość diamentu, tak jak odcisk.
Zobacz przewodnik po diamentach

Certyfikat autentyczności

Do każdego wyrobu jubilerskiego Edenly dołącza certyfikat określający wagę i jakość diamentu.

W przypadku wyrobów na miarę, z diamentem większym niż 0,51 karata, automatycznie dołączamy certyfikat Instytutu IGI (International Gemological Institute). Chodzi o tzw. certyfikaty zamknięte, w przypadku których diament jest umieszczany w zapieczętowanej torebce plastikowej. Możemy również dostarczyć certyfikat niezależnego laboratorium (GIA lub HRD) jako podwójną gwarancję. W takim przypadku potrzebny jest pisemny wniosek do laboratorium. Jest to dodatkowy certyfikat, w przypadku którego diament jest wysyłany przesyłką, z naniesionym laserowo numerem certyfikatu na rondyście.

Pochodzenie diamentów Edenly

Edenly współpracuje wyłącznie ze szlifierniami stosującymi się do postanowień procesu Kimberley, co gwarantuje, że diamenty pochodzą z legalnych źródeł, z wyłączeniem obszarów objętych konfliktami, ani nie są używane do finansowania konfliktów zbrojnych.